Vaccinationsprogram

http://thinkingmomsrevolution.com/vaccines-allergy-authttps://wordpress.com

En av de sorgligaste kapitlen i USAs moderna historia är berättelsen om hur den biomedicinska industrin löper amok.

Ingenstans i världen får barn fler sprutor än i USA. Då måste de väl vara friskare än barn i andra länder? Kolla de här bilderna.

vaccinationer

 

sjuka barn

Artikeln ovan ger en vetenskaplig översikt av farorna med vaccination. Tanken är att en spruta med oskadliggjorda virus ska skapa antikroppar som gör att barnet inte kan få denna sjukdom. Men det är svårt att tillverka vaccin som säkert är “dött”. Tänk på en kampanj mot polio i mitten på 1900-talet. Av 200 000 som fick vaccinet blev 40 000 sjuka och 10 dog. De hade injicerats med levande virus. Ibland kan man medvetet tillverka vaccin med levande virus, t.e.x  ebola epidemin i västafrika. Befolkningen upptäckte att bara de som blivit vaccinerade blev sjuka, och röda kors personal blev lynchade.

Men det är inte bara avdöda virus som finns i sprutorna. Ofta finns det rester av det medium som virus odlats i, t.ex. äggvita. Sådana främmande ämnen kan ge upphov till allergier. Ibland blir det för mycket antikroppar i immunsystemet och de börjar angripa kroppen, sk autoimmuna sjukdomar. Det som har diskuterat mest är förekomsten av kvicksilver i vaccinet. Om en spruta är strax över tillåtna gränsen för sådant gift, så kan man fundera över hur det blir om man ger en baby 20 sprutor före 2 års ålder. Inte konstigt att USA är världsledande i förekomsten av autism.

Barnen kommer till världen med olika starkt immunsystem, därför är det helt förkastligt att göra dessa vaccinationsprogram tvingande som t.ex. i Kalifornien. Det är bra för kassaflödet i de biomedicinska företagen, men inte bra för barnen.

En visselblåsare har slagit larm om gardasil, ett vaccin man ger som skydd mot cervix cancer. Ännu så länge har detta vaccinationsprogram inte räddat några liv, eftersom sjukdomen uppträder när kvinnan närmar sig 50, och det är tonårsflickor som blivit vaccinerade under de senaste  åren. Men prognoserna säger att det ska rädda 0,5% av dem som insjuknar i denna sjukdom. Det har visat sig att vaccinet inte bara ger skydd mot HPV-virus utan det kan också angripa hjärnan och det kan ge sterilitet. Dessa biverkningar står inte i proportion till den nytta man kan ha av vaccinet. Vaccinet är dyrt, företagen tjänar mycket pengar, men det är ett enda stort lurendrejeri.  Jag undrar om experterna i svenska socialstyrelsen har blivit lurade/mutade/hotade, eftersom de har skrivit avtal om att köpa in mera av detta vaccin. I Indien pågår en stor grupptalan mot Bill Gates, som gäller alla de flickor som blivit sterila av gardasil.

Andra visselblåsare har slagit larm om att vaccinen spetsas med cancerframkallande ämnen. Då kan företagen tjäna ännu mer pengar när de ska sälja  cell gifter.

Ytterst blir det en seger för Bill Gates, som har sålt sin själ till att minska “överbefolkningen” i världen.

 

 

 

Advertisements
Posted in Okategoriserade | Tagged , , , | Leave a comment

Är det sant?

http://www.ascensionwithearth.com/2016/01/major-intelrumor-update-new-republic.html

Denna källa är inte den mest trovärdiga på internet, men den är så intressant att jag vill ta upp den i alla fall. Det handlar om rykten om hur det går med det hemliga kriget mellan zionister, nazister, jesuiter. Kriget om makten över mänskligheten och vår framtid.

För att förstå det som skrivs här,  behöver man ha en skiss på hur makten är fördelad mellan våra förtryckare.

oheliga tre enigheten

En del påståenden i denna ryktesflora kan verifieras på annat håll, t.ex. att petrodollarn är död, att Kina vägrar få betalt i Federal Reserve Notes, att det pågår inbördeskrig mellan de olika maktcentra. Den globala valutareformen kan ske när som helst, förberedelserna är klara, alla har skrivit på. Men är det sant att det också blir ett jubileum som påven utlovat, dvs. skuldavskrivningar, både för  länder och privatpersoner?

Jag vet ju att något måste göras. Det samlade skuldberget överstiger vida vad länderna kan producera i samlade BNP. Men samtidigt är det ett krux med skuldavskrivning. Varför ska den khazariska maffian få sina skulder avskrivna och börja fifflet på ny kula med alla pengar de gömt undan? Det är fullt begripligt att det har tagit tid att ersätta ett finanssystem som bygger på skuldsättning,  med ett annat som bygger på att pengar symboliserar ett riktigt värde, t.ex. guld. Enligt denna artikel hade länderna kommit överens om ett nytt finanssystem, som skulle införas den 11 september 2001. Alla vet vad som hände i stället, maffian ville inte släppa makten över sedelpressen. Allt guldet som förvarades i källaren på Twin Tower hade man flyttat innan demoleringen. Maffian har fått  ytterligare 15 år  till att kriga, förskingra, droghandla, manipulera, förtrycka, utsuga länder och folk. Nu när det nya systemet införs tänker man konfiskera maffians rikedomar och fördela bland vanligt folk.

Förenta Nationerna kan få en ny roll när den inte längre styrs av maffian. Enligt artikeln får den en ledningsgrupp som placeras i Beijing. Det verkar som det är den meritokratiska institution som Fulford kämpat för. Inte längre svart nobility, hemliga klubbar, ärvda privilegier. Öppet och synligt och påverkbart.  Jag tror också att det är nödvändigt med en sådan institution, som kan fördela rikedomarna och som kan hålla de multinationella företagen i schack.Makten om pengarna handlar om att påverka vår gemensamma framtid. Hittills har allt överskott av vårt gemensamma arbete gått till att föra krig.  Ju mer jag har försökt sätta mig in i det geopolitiska spelet, ju mer övertygad är jag att vi bor i en värld som måste ha en slags konsensus om hur man får bete sig. Internationella brott måste kunna beivras lika självklart som nationella brott. Men den gemensamma styrelsen får inte bli en ny global förtryckarmekanism. Alla världsdelar ska vara representerade och de skickligaste människorna ska arbeta där.

Om vi tittar på de olika delarna i maktstrukturen, så vet vi att USA gjort reträtt i Ukraina och Mellanöstern. Pengarna från knarkhandel och stulen olja räcker inte längre till att föra krig på många fronter. Men enl. artikeln så har Federal Reserve gått i konkurs och styr inte längre världsfinanserna. Det återstår att se om det också snart ska avslöjas i våra massmedia. Den delen av av makten är tydligt försvagad.

Londons finanskvarter vet jag inte om de är besegrade förrän jag få se Rothchild bakom galler. Men i artikeln påstås att denna  “London Temple Crown group” har skrivit på papper som annulerar advokatsamfundet, som också opererat i USA, helt olagligt enl den amerikanska konstitutionen. Jesuiterna arbetar via denna London Crown.

Vatikanen då?  Den osynliga och starkaste länken i denna oheliga treeninghet. Jesuiterna skapades på 1500-talet för att kämpa mot reformationen, det är vatikanens militära gren. Jesuiternas högste general kallas också svarte påven, han är världens mäktigaste man, styr över ofantliga rikedomar. Ingen jesuit får vara vit påve, det ingår i deras invigningslöften. Men påve Fransciscus är den förste som förenar dessa roller, och nu verkar det som anledningen är att han ska sköta kapitulations -förhandlingarna. Vatikanen är högste instiftare av alla aktiebolag. 2013 skrev påven på ett papper som upplöste alla kommersiella bolag. Vatikanen är högste styresman och garant för hela det juridiska systemet. Nu måste alltså London släppa den makten.

Vatikanen förfogar över en egen yrkesarmé,  Blackwater, som varit flitigt igång t.ex. under Balkankrigen, Arabiska våren och i Ukraina. Målet med deras insatser har knappast varit att utbreda den kristna tron, utan snarare att utöka vatikanens rikedomar. Nu påstår artikelförfattaren att påven skrivit på att vatikanens rikedomar ska användas i jubileet med alla skuldavskrivningarna. Sen ska påven gå i pension pga hälsoskäl. Jaha, det kanske är som det sägs i en profetia, att detta ska bli den sista påven. Jag har i alla fall svårt att tro, att katolska kyrkan kan överleva en genomlysning av vatikanens affärer.

Den stora valutareformen blir en slag startknapp för att släppa fram alla de uppfinningar och patent som varit förbjudna/undertryckta. Det kommer att bli en stor revolution med fri energi och nya botemedel för de flesta sjukdomar. Våra liv kommer att bli förändrade. Världen kommer att bli förändrad.

Ibland får man hoppas att ryktet talar sanning.

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Tagged , , | Leave a comment

Veckans Fulford

http://www.benjaminfulford.net

Benjamin Fulfords veckobrev är alltid lika spännande att läsa. Han har en förmåga att binda samman prickarna så att man kan skönja en hel bild. Det som han beskriver nu är ett “hybrid krig”, vad nu det ska betyda. Han menar att det tredje världskriget startade med revolutionen i Ukraina, sedan  uppkomsten av lego-armen i Syrien. Men detta krig förs inte bara med bomber och granater, utan det är ett finansiellt krig, ett cyber-krig( IT), och ett propagandakrig. Mycket sker i det fördolda.

Ta det här med börsraset 2016. Enligt Fulford har KM (Khazariska Maffian) blivit oskadliggjorda när det gäller att manipulera marknaderna, deras stora super datorer funkar inte längre. När de försökte hejda börsraset med en beprövad metod som går ut på att låta ett antal fiktiva köpare lägga höga bud, för att locka en riktig köpare att handla  aktien dyrt, ja så plötsligt funkade inte deras program. Börsen fortsatte att rasa.

KM har förlorat kontrollen över petro- dollarn och oljepriset. De var tvungna att stoppa sanktionerna mot Iran, och nu kan Iran överflöda marknaden med billig olja. Saudi  Arabien, som är en annan stor producent, kan inte krympa sin produktion för de är i desperat behov av inkomster. Bankerna klarar inte ett pris under 30$ och där har det varit  nu minst en vecka.  Rysslands ekonomi börjar också drabbas av det låga oljepriset, men får lite hjälp av Kina att överleva. En annan intressant detalj: Baltic Dry Index där botten har gått ur. Enligt Fulford har kineserna stoppat transporterna, för de vill inte ha betalt i dollar. Några rederier låter fartygen ligga i hamn eftersom de förlorar pengar vid varje transport med dessa priser. Samtidigt kan man läsa om ett stort antal Walmart affärer som har stängt. Kan undra hur länge det dröjer innan det blir akut varubrist i USA.

Propagandakriget går fortfarande ut på att demonisera Putins Ryssland och att berätta för den amerikanska allmänheten att ekonomin går bra och att USA är den mäktigaste nationen i världen. När Obama upprepade dessa lögner i sitt “state of the union” tal, så blinkade han hela tiden.  Fulford menar att Obama är inte så bra på att ljuga längre, han avslöjar sig. Det gör också toppgeneralerna i Pentagon,  som satt och lyssnade på Obamas rappakalja, de vägrade applådera. Obama kunde ha berättat att alla siffror pekar fel, men det vill ingen höra.

us ekonomi

Enligt Fulford så är den första topp KM ledaren som ska arresteras Hillary Clinton. 100 utredare från FBI jobbar med att samla bevis på hennes förräderi och korruption. Idag avslöjades något av detta på Fox News, dvs nyheten har nått den amerikanska allmänheten.

Fulford har också kommentarer kring NATOs pågående upplösning. Inte ens Storbritannien krigar på NATOs sida i Syrien. Tyskland och Frankrike stödjer Rysslands kampanj i Mellanöstern.

IT-kriget går ut på att strypa konton som döljer knarkhandel och stöd till terroristerna. Där tycks stora framsteg ha gjorts, för KM har blivit allt mindre kaxiga på alla de fronter där de krigar, de har inte råd längre. IS-krigarna har fått sina löner halverade.  Enligt Sirius Dogstar har skuggregeringen i Washington erkänt sig besegrade. Men det hindrar inte att bomber fortfarande han brisera lite varstans. Attentaten i Indonesien och Afrika handlade om kontroll av guldgruvor.

Tänk vilken lättnad det ska bli för hela världen när gangsterna är inringade och oskadliggjorda

 

Posted in Okategoriserade | Tagged , , | Leave a comment

Efteråt

Nu när alltfler bedömare anser att den khazariska maffian har blivit besegrad, är det dags att fundera på fortsättningen. Benjamin Fulford kallar det post-revolution, det som kommer att prägla 2016.

Hur långt har kollapsen gått idag?  Victoria Nuland,  Obamas statssekreterare, är i Ukraina för att komma överens med den ryske befälhavaren om villkoren för att erkänna sig besegrade. Nuland, som var så aktiv i att regissera den ukrainska statskuppen och att insätta nya politiker i Kiev. Hon har ett berömt citat i avlyssnat telefonsamtal: “Fuck the EU.”

Federal Reserve har ändrat bankernas bokföringskrav för att skjuta fram deras konkurs, nu när förlusterna från oljeindustrin måste redovisas. Nu har Iran rätt att sälja olja, och deras produktionskostnader ligger långt under alla andras, oljepriset väntas sjunka ner mot 20 dollar per fat.

Dollarkursen fortsätter uppåt, och därmed ökar protesterna i många U-länder, som drabbas av dyrare lån och minskade exportintäkter.

Ingen vet vilken dag allting brister. Men sedan börjar det verkliga arbetet att bygga upp samhällen och länder och återställa den ömtåliga balansen i naturen.

Enligt Cobra (2012 Portal) så kommer en finans- kollaps samtidigt som en massiv våg av kosmisk strålning, som kommer att förändra vårt DNA och vidga vårt medvetande.

Andra nöjer sig med att hoppas på en “global sanningskommision”, där alla aktörerna i den khazariska maffian måste offentligt berätta om vad de gjort. Vad händer med oss som lyssnar, ifall vi är helt oförberedda på omfattningen av bedrägeri, lögner och förtryck som vi har utsatts för? Varenda människa tycker det är jobbigt att ändra sin världsbild, ifrågasätta vad man sysslat med, ompröva sina värderingar. En del människor kommer att flippa ut helt. Hur försvarar vi oss mot detta?

Tänk t.ex. på hälso- och sjukvården.Läkare och sjuksköterskor som har lydigt medverkat i vaccinationsprogram och får veta hur många människor de skadat eller     t o m dödat. Läkare som ordinerat cellgift, som är dödligt för 97% av patienterna.

Vetenskapsmän som får veta att alla vetenskapliga tidskrifter är hårt censurerade för att inte utmana maffians paradigm.De har ägnat ett liv åt att föra ut lögner.

Jurister som har varit verktyg åt makten, inte åt rättvisan.

Alla strukturer i samhället kan behöva revideras Men ytterst handlar det om individens förmåga att släppa slavmentaliteten  (jag är obetydlig och maktlös, någon måste komma och rädda mig) och börja se mig själv som ansvarig, se mig själv som orsaken till det som händer i mitt liv. Det krävs en medvetandehöjning. Många har försökt sätt ord på vad detta innebär. Maffian har styrt genom att dela upp människor i grupper, som kan bekämpa varandra. Nu måste vi lära oss att alla är ett, vi hör samman, när en lider så lider alla. Livet är inte konkurrens, utan samarbete. Krig hör till det föråldrade paradigmet, liksom makt, dominans, orättvisor.

Om det stämmer att Neil Keenan har öppnat den globala skattkistan, så kommer det att finnas resurser för att avskaffa fattigdom. Det finns resurser att släppa fram otaliga patent som handlar om fri energi, ingen ska behöva sakna värme, ström, drivmedel.

När läkemedelsföretagen är skrotade kan man släppa fram riktiga botemedel för de flesta  sjukdomar, inte bara terapier som gör företagen rika.

Det är dit vi är på väg. Post- revolution. Vår vardag kommer att radikalt förändras. Då behöver vi börja fundera över vad vi vill ha våra liv till, om vi inte längre ska vara slavar.

Glädje, kärlek, gemenskap, kultur, skapande,  kan det vara något?

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Tagged | Leave a comment

Internationell terrorism

The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia (Updated)

Händelserna i världen idag blir omöjliga att begripa om man saknar som  bakgrund att förstå det här begreppet: den khazariska maffian. Mike Harris och Preston James har gjort en imponerande insats genom att gräva fram denna information, som är noggrant utsuddat ur våra historieböcker. Hela världshistorien som vi har matats med måste skrivas om, så att vi kan börja förstå vad som ligger bakom alla krig, revolutioner, terrorism, utsugning, svält, miljökatastofer osv. Den som är ovan vid att se bakom den officiella historien om t.ex. 9/11 i New York, behöver ta in denna information i små avsnitt, för att inte bli helt överväldigad och vägra att tro på någonting. Det är jättejobbigt att få sin världsbild slagen i bitar.

I området mellan svarta havet och kaspiska havet fanns ett land som hette Khazaria sedan 200-talet e Kr.  De var kända för att vara våldsamma och oregerliga och låg ständigt i fejd med sina grannar. På 800-talet fick de ett ultimatum av ryssarna: ni måste skaffa er en statsreligion och få ordning på folket. Kungen valde att ansluta landet till judendomen. Senare blev landet helt besegrat och folket spreds i östra Europa. Då hade dessa judar ett språk med inslag av hebreiska, juddish. För hundra år sedan uppkom en rörelse bland dessa judar som kallades sionism, och man började drömma om att återvända till hemlandet Palestina.

Gordon Duff presenterade det här materialet första gången vid en konferens i Syrien, 1 december 2014,som handlade om hur man ska komma till rätta med terrorism. Det sände genast chockvågor genom världen. Sedan dess har det hänt mycket. Många länder har samarbetat för att slå sönder denna maffia, strypa deras intäkter, identifiera vem som tillhör maffian osv. Många avslöjanden har gjorts om pedofilnätverk bland eliten,  ekonomisk terrorism mot länder, bedrägerier inom bankväsendet, knarkhandel som inte känner några gränser. I centrum av denna maffia finner vi klanen Rothchild.

01-Jacob-Rothschild

Deras affärsidé spåras ända långt tillbaka till den babyloniska skuld ekonomin, idén att ta ränta på lån. Detta är främmande för Islam, därav alla deras försök att militärt besegra de muslimska länderna. Dessa författare slår också hål på idén om en judisk stat i Israel. Rothchild  skapade staten 1948, de flesta som bor där kommer från östeuropeiska ashkenasi judar, med gener som är indoeuropeiska. Palestinerna som de försöker utrota har samma gener som de semistiska folken från mellanöstern. Det är viktigt att påpeka att inte alla judar är sionister, de flesta är offer för denna regim. Valet under 2015 blev stulet, liksom det skedde i Turkiet, en annan länk  i detta nätverk. Den tredje länken i mellanöstern är Saudi arabien, men där ger man inte ens sken av att vara demokrati.

Denna mafia har infiltrerat nästan alla länder i världen och det har krävts en mycket målmedveten och noggrann strategi för att kartlägga och stoppa deras verksamhet. Nu påstår flera insider att den khazariska maffian är chack matt, det är bara städjobbet kvar att samla ihop dem och oskadliggöra dem. Om pengarna som de stulit skulle fördelas bland alla människor, så skulle vi alla vara miljonärer.

Hela den hemliga historien om den khazariska maffian är en studie i ofattbar ondska.  Många gånger har jag undrat varför ingen  rättstat ingriper mot denna internationella terrorism. Här kommer svaret: operation Samson. Om någon av ledarna i USAs skuggregering skulle arresteras, så skulle maffian  utlösa gömda vätebomber i flera amerikanska städer. Denna utpressningstaktik har fungerat länge, men nu verkar det som de har förlorat sina försvar, sina intäkter och sin framtid på denna jorden.

Posted in Okategoriserade | Tagged | Leave a comment

Aktiemarknaden

En aktie är ett bevis på delägarskap i ett företag. Värdet på aktien bestäms av  produktion och vinst i företaget, dividerat med antalet utgivna aktier. Ungefär så fick jag lära mig i ekonomikursen för 50 år sedan. Att spara i aktier kan vara riskfyllt, men så länge man håller reda på p/e tal  och marknadsförändringar, så kan det kännas ganska lugnt.

Under senare år har ett nytt fenomen dykt upp. Konsten att tjäna pengar på pengar. Vinnarna i detta casino har större nytta av att kunna pokerspel än företagsekonomi.

Aldrig har det varit tydligare än under 2015. Alla siffror i den reala ekonomin i USA pekade neråt, men kurserna bara steg. Det dök upp fler och fler tecken på att marknaden är riggad. Jag fick lära sig att handeln sköttes mer och mer av dataprogram, sk. articifiell intelligens. Algoritmer lånade av NSA garanterade att de stora bankerna alltid var steget före i handeln, småspararna var alltid förlorare.

Nu tillkommer ännu en faktor. Federal Reserve erkänner att de tryckt nya pengar och pumpat upp börskurserna, så att deras polare kunde få chans att bli rikare. Det har skett en enorm överföring av kapital till den rikaste 1 procenten  av befolkningen. Nu går tåget åt andra hållet. Oligarkerna har hämtat hem vinsterna, nu är det småspararna kvar på börsen  och de tar förlusterna när aktiekurserna ska återställas till en rimlig nivå, i förhållande till företagens värde. Några experter säger att kurserna kommer att minska 50% i år, andra säger 75%.

http://www.cnbc.com/2016/01/13/sp-dow-jones-howard-silverblatt-says-32-trillion-wiped-off-global-stocks-amid-china-oil-worries.html

Ekonomin är inne i en depression och nu avspeglas det också på aktiemarknaden. Federal Reserve har inte fler vapen att kunna påverka finansmarknaderna. Den största slakten sker nu inom banker och oljebolag. Råoljepriset har gått ner till 30 dollar per fat, en nivå som de stora bankerna inte klarar. Frågan är inte om utan när alltihop kollapsar.

Posted in Okategoriserade | Tagged | Leave a comment

Heja Wallström

WALLSTRÖM, MARGOT

Socialminister Margot Wallström (s)

Under den tid som Margot Wallström varit utrikesminister har hon visat att hon är något så ovanligt som en modig och rättrådig politiker. Hennes meritlista har fyra viktiga punkter.

Det första hon gjorde var att meddela att Sverige skulle erkänna Palestina som en självständig stat. Det var modigt, eftersom  Mossad fortfarande har 1300 hemliga agenter spridda över världen. De snackar inte, de mördar. Men äntligen har det blivit slut på att se mellan fingrarna att det pågår ett folkmord på palestinier. Fler länder har följt i hennes fotspår och erkänner Palestina.

Det andra var att säga högt något  som alla ser som självklart, nämligen att regimen i Saudiarabien är medeltida i sin människosyn och rättsskipning. Medvetandet om detta har spritt sig i världen, och det verkar som den saudiska kungamakten snart har förbrukat sina resurser på att kriga och understödja terrorism och närmar sig kollaps.

Det tredje handlar om ett tydligt NEJ till NATO.  Denna Nord Atlantiska Terror Organisation som har utmärkt sig genom att provocera Ryssland och stödja terroristerna i Syrien och medverka aktivt i den globala knarkhandeln, varför i all sin dar skulle Sverige gå med i denna organisation? Den håller på att falla samman, vilket har blivit tydligt genom att Tyskland och Frankrike arbetar på Rysslands sida mot IS, inte med NATO-landet Turkiet.

Det fjärde handlar om allmän värnplikt. Här visar Wallström att hon befinner sig i det nya paradigmet. Allmän samhällstjänst är utmärkt, vi behöver inte bara värna våra gränser, vi behöver också hantera miljökatastofer och andra situationer som tillfälligt kan överväldiga samhället. Visionen är en framtid utan krig,  då vi ska smida svärd till plogbillar, som profeten sa. Mycket jobb ligger framför oss för att rädda jorden från  människornas destruktiva aktiviteter. Alla behöver engageras i detta arbete.

Det känns skönt att för en gångs skull vara stolt över en svensk politiker. Hoppas Wallstöm också talar förstånd med Cecilia Malmström. Vi vill inte ha det hemliga Transatlantiska handelsavtalet som sätter demokrati och fackliga rättigheter ur spel.  Malmström tycker inte att hon har ett folkligt mandat att ta hänsyn till när hon bereder detta ärende. Hundratusentals européer som demonstrerat och protesterat betyder ingenting. Rothchild bestämmer över den europeiska kommissionen.

Posted in Okategoriserade | Tagged | Leave a comment